English

تصمیمات جدید کنگره در مورد امنیت اینترنت اشیا


نویسنده:
اعضای کنگره، اخیرا برای تدوین دستورالعمل‌های امنیتی جدید اینترنت اشیا، پیشنهادات جدیدی مطرح کرده اند.
شهریور ۰۲