تأثیر داده‌ها در جهان واقعی


نویسنده:
موضوع استفاده از اطلاعات کاربران در فضای اینترنت، به یکی از چالش‌های عمده پیش روی دنیای فناوری اطلاعات تبدیل‌شده است.
مهر ۲۵