English

به روز رسانی تلگرام دسکتاپ


نویسنده:
تلگرام دسکتاپ با چند قابلیت جدید آپدیت شد.
اردیبهشت ۳۱