بلاک‌چین چیست؟ بخش اول: تعاریف اولیه


نویسنده:
فناوری بلاک‌چین با گذر زمان دیگر محدود به ارزهای دیجیتالی نبوده و کاربردهای گسترده‌ای پیدا کرده است.
آذر ۲۲