بریتانیا؛ مدعی شرکت در جنگ سایبری علیه داعش


نویسنده:
رئیس سازمان جاسوسی GCHQ اظهار داشت که سازمان ارتباطات دولتی انگلستان، یک کمپین سایبری با استفاده از ابزارهای هک برای مبارزه با افراط‌گرایی خشونت‌آمیز علیه داعش به راه انداخته است.
مهر ۲۵