English

برگزاری مانور انتخابات الکترونیک در نیویورک


وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، در نیویورک مانور امنیت انتخابات الکترونیک برگزار کرد.
اردیبهشت ۳۱