English

بررسی بیت کوین توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز


رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: برخی فعالیت‌های مرتبط با بیت کوین در ایران غیرقانونی است و در صورت مشاهده به‌صورت جدی با آن برخورد می‌شود.
مهر ۲۲