English

اینستاگرام، صفحه سردار سلیمانی را مسدود کرد


نویسنده:
صفحه رسمی منتسب به سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران توسط اینستاگرام مسدود شد.
خرداد ۲۷