English

اپل، تراشه ای برای پردازش داده‌ بیومتریک می‌سازد


نویسنده:
اپل در جدیدترین آگهی استخدامی خود به‌دنبال طراح تراشه‌های پردازشی بوده است؛ به‌نظر می‌رسد این اقدام برای ساخت تراشه‌های اختصاصی گجت‌های سلامتی باشد.
بهمن ۰۳