English

انتقال بی درنگ تصاویر ماهواره ای به زمین


نویسنده:
پژوهشگران در حال ایجاد سامانه ای هستند که سرعت انتقال تصاویر ماهواره ای را از چندین ساعت به چند دقیقه کاهش می دهد.
خرداد ۰۱