English

افزایش فشار بر گوگل و فیس‌بوک در اروپا


بسیاری از کشورهای اروپایی فشارهای خود را بر روی فیس‌بوک و گوگل و دیگر شرکت‌های فناوری آمریکایی تشدید کرده‌اند تا آن‌ها برای بلوکه کردن محتوای نامناسب به‌طور جدی‌تر اقدام کنند.
خرداد ۲۷