English

افزایش تلاش برای نفوذ به دوربین‌های مداربسته


مرکز ماهر در آخرین اخبار خود خبر از افزایش شدید تلاش برای نفوذ به دوربین‌های نظارت تصویری از طریق پویش درگاه ۹۵۲۷ داد.
شهریور ۲۵