English

اضافه شدن دکمه ویرایش در توییتر


نویسنده:
جک دورسی از احتمال اضافه شدن دکمه ی ویرایش به توییتر در آینده ی نزدیک خبر داد.
خرداد ۲۶