استفاده از سلاح‌های صوتی علیه دیپلمات‌ها


نویسنده:
بر اساس ادعای بعضی از گزارش‌ها دیپلمات‌های آمریکایی حاضر در کوبا توسط جنگ‌افزارهای صوتی مورد هدف قرار گرفته‌اند.
اسفند ۲۷