از امنیت سایبری، تا جنگ اطلاعات


نویسنده:
سامانه‌های هوشمند همانند قلعه‌های قرون ‌وسطایی هستند که صاحبانشان با استفاده از شوالیه‌ها و تمهیدات امنیتی، سعی در ممانعت از ورود دشمنان به آن‌ها دارند.
آذر ۲۲