English

آیا اخبار جعلی روی انتخابات آینده تأثیر می‌گذارد؟


نویسنده:
پس از دخالت‌های انجام شده در انتخابات سال 2016 آمریکا، بسیاری از شرکت‌های آمریکایی در حال اصلاح روش‌های خود هستند؛ اما آیا این اقدامات مؤثر بوده‌اند؟
مهر ۲۳