English

آمریکا پیروز رقابت 5G  می‌شود


ترامپ اظهار کرد که ما نمی‌توانیم به کشور دیگری اجازه دهیم که آمریکا را از این صنعت قدرتمند آینده کنار بزند.
خرداد ۲۷