English

آلوده شدن بیش از 440 میلیون گوشی اندرویدی به بدافزار


238 نرم افزار اندرویدی آلوده به بدافزار BeiTaAd توانسته اند با دور زدن سیستم امنیتی Google Play Protect، بیش از 440 میلیون بار دانلود شده و دستگاه های بسیاری را در معرض خطر قرار دهند.
آبان ۲۳