English

آغاز تحقیقات در زمینه 6 جی در کره جنوبی


نویسنده:
یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مخابراتی کره جنوبی تحقیقات پیرامون نسل بعدی اینترنت همراه را آغاز کرد.
تیر ۳۱