آذر ۱۱
دبیر خبر | ۳۰ مرداد ۱۳۹۹

آشنایی با کتاب اصول اخلاقی در فضای امنیت سایبری

کتابی به نام اصول اخلاقی در فضای امنیت سایبری، نوشته شده است که مسائل اخلاقی موجود در حوزه امنیت سایبری را مورد بررسی قرار می دهد.

این کتاب سال ۲۰۲۰ توسط Bert Gordijnو Markus Christainنوشته شد و در ۳۸۴ صفحه توسط انتشارات اسپرینگر منتشر شد.
این کتاب اولین مجموعه جامع از نوشته هایی است که حوزه امنیت سایبری را به صورت تلفیقی مورد بررسی قرار داده است. نویسنده این کتاب سعی کرده است نظریه ها، مشکلات و راه حل های مرتبط با مسائل اخلاقی درگیر در حوزه امنیت سایبری را مورد بحث قرار دهد.
مطالعه این اثر امری ضروری است. دلیل آن هم مشخص است؛ ما در عصری زندگی می کنیم که امنیت سایبری نقش پررنگی را در آن ایفا می کند. و آشنایی با آن به ما کمک میکند تا در عین احترام به ارزش هایی مانند: مساوات، عدالت، آزادی و حفظ حریم خصوصی ،اطمینان خود به زیرساخت های دیجیتال را نیز حفظ کنیم
این کتاب، مسائل اخلاقی در فضای امنیت سایبری و همچنین مشکلات و راه حل های مربوط به آن را مورد مطالعه قرار داده است و این بدان معناست که نویسنده این اثر تمرکز ویژه‌ ای را بر روی مسائل کاربردی دارد. بنابراین تنها، متخصصین حوزه نظری نیستند که می ‌توانند از این کتاب استفاده کنند و کارمندان حوزه امنیت سایبری مانند: سازندگان نرم افزارهای امنیتی، گروه‌های رصد کننده رخدادهای امنیتی دولت یا مسئولین ارشد امنیتی شرکت ها نیز می‌ توانند از آن بهره‌ مند شوند.

منبع: سایبربان

نظرات