English

آزمایش نسل بعدی تجهیزات در بازی ویدئویی


نویسنده:
نیروی زمینی آمریکا با طراحی یک بازی رایانه‌ای در حال آزمایش تجهیزات جدید خود در بستر آن است تا به بهبود عملکرد خودروهای نظامی بپردازد.
مهر ۲۳