English

آزادی بیان با طعم فیلتر وبگاه‌ها


وب سایت‌های منتشرکننده ویدیوی کرایست چرچ در نیوزیلند فیلتر می‌شوند.
خرداد ۲۷