English

پنتاگون

تعداد مطالب مرتبط : 91

— نویسنده مرتضی خاک پور

سازمان دارپا به سفارش پنتاگون در حال تحقیق روی 2 پروژه‌ی مختلف در زمینه بلاک‌چین است.

— نویسنده مرتضی خاک پور

ارتش آمریکا در حال توسعه‌ی نوعی سلاح لیزری است که توانایی سخن گفتن را با معترضان و مهاجمان دارد.

— نویسنده مرتضی خاک پور

قرارداد شرکت نورثروپ گرومن با پنتاگون به منظور پشتیبانی از پهپاد تریتون تصحیح شد.

— نویسنده مرتضی خاک پور

مقامات پنتاگون قول بهبود نظارت در سرمایه‌گذاری‌های فناوری اطلاعات خود را دادند.

— نویسنده مرتضی خاک پور

وزارت دفاع آمریکا در تلاش است روش‌های جدید و خودکاری را برای توسعه و نظارت روی چرخه تولید نرم‌افزار و فناوری‌های جدید مورداستفاده، به وجود آورد.

— نویسنده مرتضی خاک پور

آژانس فضایی جدید پنتاگون، نظریه خود را درمورد آینده بیان کرد.

شهریور ۰۱