English

پنتاگون

تعداد مطالب مرتبط : 99

— نویسنده محمدحسین مظفریان

رئیس مرکز جدید هوش مصنوعی پنتاگون مدعی است مرکز هوش مصنوعی این سازمان، آماده است به پیشرفتی غیرمنتظره دست یابد.

— نویسنده مرتضی خاک پور

پنتاگون به دنبال دستیابی به نوعی هوش مصنوعی است که با بررسی طرح‌های ایجاد سامانه سلاح‌های آینده، پیش از تولید، آن‌ها را ارزیابی می‌کند.

— نویسنده مرتضی خاک پور

سازمان دارپا به سفارش پنتاگون در حال تحقیق روی 2 پروژه‌ی مختلف در زمینه بلاک‌چین است.

— نویسنده مرتضی خاک پور

ارتش آمریکا در حال توسعه‌ی نوعی سلاح لیزری است که توانایی سخن گفتن را با معترضان و مهاجمان دارد.

— نویسنده مرتضی خاک پور

قرارداد شرکت نورثروپ گرومن با پنتاگون به منظور پشتیبانی از پهپاد تریتون تصحیح شد.

— نویسنده مرتضی خاک پور

مقامات پنتاگون قول بهبود نظارت در سرمایه‌گذاری‌های فناوری اطلاعات خود را دادند.

آبان ۲۲