English

8.4 ترابایت داده‌های ایمیل‌های چینی‌ها هک شد


یک پایگاه داده ایمیل متعلق به دانشگاه چینی جیائو تونگ حاوی 8.4 ترابایت متادیتا در اینترنت در دسترس عموم قرار گرفته است. علت این مسئله عدم رعایت استانداردهای امنیتی بوده است.
شهریور ۲۵