English

​​​​​​​همچنان ۵۵.۹ درصد مردم عضو تلگرام هستند


مرکز افکارسنجی دانشجویان (ایسپا) به بررسی درصد استفاده مردم از نرم‌افزارهای ارتباطی پرداخته است.
شهریور ۰۲