English

پایان کار هاتگرام و طلاگرام


بنابر شنیده‌ها، آخر خردادماه هاتگرام و تلگرام طلایی فعالیت خود را متوقف خواهند کرد.
آبان ۲۳