English

ویژگی‌های تازه تلگرام ایکس


تلگرام ایکس در یک آپدیت بزرگ با قابلیت Notification 2.0 منتشر شد.
تیر ۳۱