وب تاریک، بهشت گمشده مجرمان اروپایی


نویسنده:
با شدت گرفتن آسیب های وارده وب تاریک به کشور های اتحادیه اروپا، یوروپل به جد پاکسازی این بستر را پیش گرفته است.

عملیات های تروریستی که در طول چند سال اخیر قلب اروپا را هدف گرفته است، حاصل سیاست ها و عملکرد ضعیف غرب در طول چند دهه اخیر در مورد مبارزه با تروریسم است. حال با بحرانی شدن شرایط، اتحادیه اروپا تصمیم دارد تا علاوه بر کوتاه کردن دست تروریسم از کشور هایش، امکان دسترسی های غیرقانونی مجرمان به بازار های سیاه را مسدود سازد و با متخلفان برخورد کند.

پلیس اتحادیه اروپا (یوروپل)، پس از انجام عملیات های ویژه ای همچون Ciconia Alba، Blue Amber و Archimedes در برخورد با مجرمان وب تاریک، این بار چهارمین عملیات مبارزه با قاچاق مواد مخدر در وب تاریک تحت عنوان "عملیات اژدها" (Operation Dragon) را طرح ریزی و اجرا کرد. این عملیات، با هدف مبارزه با قاچاق انسان، مهاجرت غیرقانونی، قاچاق مواد مخدر، جرائم اینترنتی و قاچاق اسلحه راه اندازی شد که در آن یوروپل با همکاری دیگر سازمان های اجرایی از جمله آژانس هماهنگی حفاظت از مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا (فرونتکس)، هزاران نیروی امنیتی، 84 شرکت هواپیمایی، 230 فرودگاه در بیش از 60 کشور اروپایی توانست، این عملیات را با موفقیت قابل توجهی به سرانجام رساند. حاصل این عملیات، دستگیری بیش از 700  نفر، ضبط حدود 300 کیلوگرم مواد مخدر و 170 نوع سلاح گرم را برای یوروپل به همراه داشت. به نظر می رسد، وب تاریک که تاکنون بستر امنی برای فعالیت مجرمان اروپایی بود، اکنون به تله ای برای دستگیری آنان تبدیل شده است.

موسسه سایبربان صرفاً منتقل کننده محتوا از منابع ناشناس در سطوح عمیق و تاریک وب به سطح عمومی اینترنت است. از این رو مطالب منتشر شده، لزوماً مورد تأیید این موسسه نخواهد بود.
نظرات (0)
تیر ۰۴