English

همکاری نظامی هند و آمریکا


نویسنده:
کشورهای هند و آمریکا به منظور توسعه قابلیت‌های نظامی، در حال توسعه پهپادهایی، با قابلیت حمل توسط جنگنده‌ها هستند.
خرداد ۲۶