همکاری توییتر با کمبریج آنالتیکا


نویسنده:
شرکت توییتر اطلاعات کاربران خود را با کمبریج آنالتیکا به اشتراک گذاشت.
آبان ۳۰