English

همدستی پلیس آمریکا و رژیم صهیونیستی برای هک کردن گوشی ها


پلیس آمریکا با استفاده از یک ابزار طراحی شده توسط شرکتی فعال در خاک سرزمین های اشغالی فلسطین از دو سال قبل قادر به هک کردن تمامی گوشی های اندرویدی و انواع آیفون بوده است.
مهر ۲۳