English

نقض داده در فورچون 500


نویسنده:
بر اساس گزارش محققان امنیتی، حجم عظیمی از اطلاعات شرکت‌های فناوری فورچون 500 به سرقت رفته‌اند.
شهریور ۲۵