نسخه موبایلی توییتر برای کاربران اینترنت کم سرعت در راه است


نویسنده:
توییتر در حال آزمایش نسخه‌ای از برنامه موبایلی خود برای استفاده کاربرانی است که به اینترنت پرسرعت دسترسی ندارند.