English

نخستین آیفون ۵G در سال ۲۰۲۱ عرضه می‌شود


همشهری آنلاین: گفته می‌شد اولین آیفون ۵G در سال ۲۰۲۰ عرضه می‌شود که ظاهراً برای بهره‌گیری از این گجت باید زمان بیشتری منتظر بمانیم.
خرداد ۲۷