معرفی پروژه «میون» در وزارت دفاع آمریکا


نویسنده:
هدف پروژه میون به کارگیری هوش مصنوعی برای بهبود عملکرد پهپادهای نظامی است.
مهر ۲۵