English

مسدود شدن نسخه های فارسی تلگرام


نویسنده:
آنتی ویروس Google Play Protect اخیرا طی هشداری مدعی شد تلگرام طلایی و هاتگرام جاسوس افزار هستند.
شهریور ۰۲