English

مسدودسازی مجدد حساب های کاربری ایرانی توسط فیسبوک


نویسنده:
شرکت فیس‌بوک ادعا کرد بیش از 2 هزار حساب کاربری مختلف را به علت داشتن رفتار غیرواقعی، مسدود کرد.
خرداد ۲۷