مساعده 1.5 میلیون دلاری سنگاپور به کشورهای آسه‌آن برای تقویت آموزش سایبری


نویسنده:
دولت سنگاپور، در طول سه سال آینده، با هدف بهبود آموزش‌های فنی امنیت سایبری، مبلغ 1.5 میلیون دلار به کشورهای آسه‌آن کمک کرد.
دولت سنگاپور، در طول سه سال آینده، با هدف بهبود آموزش‌های فنی امنیت سایبری، مبلغ 1.5 میلیون دلار به کشورهای آسه‌آن کمک کرد.