English

مجموعه اتهامات سایبری وارد شده علیه ایران


نویسنده:
عده‌ای از متخصصان ادعا می‌کنند که توانایی‌های سایبری ایران، روزبه‌روز درحال افزایش هستند و باید سطح آگاهی کشورهایی مانند آمریکا نسبت به آن‌ها، افزایش یابد.
اردیبهشت ۳۱