English

قوانین کپی‌رایت اروپا بر ضد گوگل و فیس‌بوک به روز شد


بر اساس قوانین کپی‌رایت جدید اتحادیه اروپا، گوگل و فیس‌بوک باید تعهدات جدیدی را اجرا کرده و موافقت‌نامه‌های جدیدی را در این قاره به امضا برسانند.
خرداد ۲۷