English
| سخنگوی قوه قضاییه:

فیلترینگ اینستاگرام صحت ندارد


امروز سخنگوی قوه قضاییه ، این اخبار را شایعه خواند و تاکید کردکه این اخبار صحت ندارد.
مرداد ۳۱