فیس‌بوک برای مقابله با اخبار جعلی به رسانه‌های آفلاین متوسل شد


نویسنده:
فیس بوک برای مقابله با اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به دنیای واقعی متوسل شده و پیکارهای اطلاع رسانی را در دنیای آفلاین به راه انداخته است.