عدم پایبندی چین به توافق توقف دزدی سایبری


نویسنده:
به ادعای فرمانده سایبری آمریکا، چین توافق دوجانبه میان اوباما و شی جینگ پینگ برای توقف دزدی سایبری را نقض کرد.
آذر ۲۲