English

طرح اینترنت گنجشکی فیس‌بوک شکست خورد


فیس‌بوک برای تسهیل دسترسی به اینترنت پرسرعت در نقاط دورافتاده طرحی را برای تولید پهپادهایی در ابعاد گنجشک به اجرا گذارده بود که درنهایت به نتیجه نرسید.
خرداد ۲۷