English
| در حوزه ارز دیجیتال؛

شرکت جعلی انگلیسی با نام تلگرام کلاهبرداری می‌کند


فردی با تأسیس یک شرکت جعلی و استفاده از نام پروژه ارز دیجیتال تلگرام در انگلیس ۱.۷ میلیارد دلار سرمایه برای فروش سکه‌های دیجیتالی جمع‌آوری کرده است.
تیر ۳۱