English

سومین نمایشگاه اینترنت اشیا برپا شد


نویسنده:
سومین نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا برای ارائه آخرین دستاوردهای ایران و دنیا در این حوزه به مدت دو روز برپا شده است.
بهمن ۰۳