| ۹۰۰میلیون دلار ؛

سرمایه گذاری ارتش آمریکا برای تولید روبات قاتل


نویسنده:
ارتش آمریکا ۹۰۰ میلیون دلار برای تولید روبات های جنگنده و گسترش فناوری تولید میکروپردازشگرها سرمایه گذاری کرده است.