ساخت قلبی سایبورگ با چاپگر 3 بعدی


نویسنده:
محققان سوئیسی موفق به ساخت قلبی مصنوعی شده‌اند که عملکردی کاملاً مشابه نمونه‌ی واقعی خود داشته و به خوبی پمپاژ خون را انجام می‌دهد.