English
مهر ۲۸

روباتی که با مغز کرم هدایت می‌شود


نویسنده:
آیا فکرش رو می‌کردید که کرم ها روزی در صنعت روباتیک بتونند نقشی ایفا کنند؟ گروهی از دانشمندان پاسخ جالبی به این پرسش دادند.
مهر ۲۸